Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pondelok - štvrtok: 9.00 – 21.00 h

Piatok, sobota: 10.00 – 22.00 h

Nedeľa: 11.30 – 20.00 h